Ajatuksia

Pohdintaa politiikan pohjaksi

Mietteitä kerran viikossa.

Osallistuvat, osaavat ja oma-aloitteiset nuoret ovat jokaisen yhteisön tulevaisuuden perusta. Hyvän koulutuksen lisäksi yhteiskuntaamme tarvittaisiin enemmän mestari-kisälli -mallia, jossa nuorille siirtyisi myös hiljaista tietoa nykyisiltä tekijöiltä. On tärkeää, että meistä jokainen jakaa kokemustaan ja siten auttaa nuoria tulemaan itseämme...