Elävät yhdistykset

26.05.2021

Elävät yhdistykset ovat tärkeä osa paikallista yhteisöllisyyttä. Yhdistykset toimivat osallistumisen mahdollistajina, yhteenkuuluvuuden vahvistajina ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäjinä (esim. yksinäisyyden torjunnassa). Lisäksi yhdistyksillä on roolinsa kunnan palveluiden tuottamisessa (ns. kolmas sektori). Onko Sastamalassa yhdistysten elinvoima kestävällä pohjalla?

Yhdistyksillä on erilaisia tarkoituksia. On aatteen ja yhteenkuuluvuuden ympärille perustettuja, jäsenistön palveluita ja yhteisöllistä tekemistä edistäviä sekä harrastusmahdollisuuksia luovia. Yhdistystoiminnalle on erityisen ominaista vapaaehtoisuus ja vapaa-aika.

Yhdistystoimintaa mahdollistavia tekijöitä ovat yhdistysten aktiivitoimijat, kirkas toiminnan tarkoitus, yhteistyö voimavarana ja riittävä tuki toimintaympäristöltä. Ihmisten vapaa-aika on tärkein yhdistystoiminnan resurssi. Yhdistystoiminnan vireänä pitämiseksi on tärkeää pitää eläkeläiset aktiivisesti mukana, lisätä perheiden vapaa-aikaa (ei tuhlata arjessa aikaa matkustamiseen palveluiden ääreen) ja kannustaa nuoria osallistumaan. Kunnan on tärkeää tunnustaa yhdistysten merkitys omalle toiminnalleen ja järjestelmällisesti tukea yhdistystoiminnan järjestämistä.

Sastamalassa on vanhaa kuntaliitosperua paljon yhdistyksiä (kuten seurakunnassa kirkkoja). Pitkistä perinteistä huolimatta toiminnan uudistaminen on elinvoiman edellytys. Nykypäivän yhteiskunnassa yhdistystoiminta tarvitsee lisää yhdistysten välistä yhteistyötä, yhdistystason verkostoitumista. Monissa yhdistyksissä jäsenistön ikääntyminen luo lisäksi tarvetta sukupolvenvaihdokselle, kuten monissa yrityksissäkin. Yhdistysten viestintä ja löydettävyys kaipaa merkittävää tehostamista, jotta toimintaan pääsee mukaan. Nuorten tavoittaminen edellyttää kaikilta yhdistyksiltä myös digitaalista läsnäoloa.

Sastamalassa yhä useampi vapaa-ajan palvelu nojaa yhdistystoimijoihin, joille kaupunki on siirtänyt ylläpitovastuuta. Siksi yhdistysten elinvoiman edellytyksistä huolehtiminen on entistä tärkeämpää. Oikein tuettuna yhdistystoiminta on suuri paikallinen voimavara.

Sastamalan kaupunki voisi ottaa roolin yhdistysverkoston alustana tarjoamalla kaikille paikallisille yhdistyksille yhdenmukaisia digivälineitä tiedottamiseen. Kaupungin tulisi ohjata yhdistysten välistä tehtävänjakoa vapaaehtoistoimijoiden riittävyyden edistämiseksi. Yhdistysten toimitilatarpeet tulisi ottaa huomioon kaupungin päätöksenteossa. Ehkäpä joitain yhdistystoiminnan edellytyksiä, kuten toimitiloja, voisi kaupallistaa yritysmuotoon tai järjestää enemmän yritysyhteistyönä?

Mikä sitten tekee yhdistyksestä elävän? Yhdistyksen elinvoima on toiminnassa, joka tavoittaa uusia ihmisiä. Digitalisaatio on yksi keino löytää uusia tapoja tavoittaa ihmisiä ja osallistaa matalalla kynnyksellä.

Otetaan Sastamalassa yhdistykset osaksi kaupungin strategiaa.