Nuoret ovat tulevaisuus

13.04.2021

Osallistuvat, osaavat ja oma-aloitteiset nuoret ovat jokaisen yhteisön tulevaisuuden perusta. Hyvän koulutuksen lisäksi yhteiskuntaamme tarvittaisiin enemmän mestari-kisälli -mallia, jossa nuorille siirtyisi myös hiljaista tietoa nykyisiltä tekijöiltä. On tärkeää, että meistä jokainen jakaa kokemustaan ja siten auttaa nuoria tulemaan itseämme paremmiksi.

Nuorten ääntä kannattaa kuunnella. Nuorten vaalikoneessa voit tutustua ajatuksiini nuorille tärkeistä kysymyksistä. Vammalan lukion ja ammattikoulun opiskelijat ovat myös ansiokkaasti miettineet paikallisia kuntavaaleihin liittyviä kysymyksiä, jotka käsittelevät monipuolisesti nuorten arkea, Sastamalan kehittämistä ja politiikan lähtökohtia. Haluan jakaa tässä muutamia niihin liittyviä ajatuksiani. Haastan kaikki Sastamalan nuoret osallistumaan ja kertomaan mielipiteensä osoitteessa www.asiathoitoon.fi/sinun-aanesi/

NUORTEN ARKI

Koulujen lakkauttamiseen liittyvässä keskustelussa pitää yhdessä muuttaa näkökulma lakkauttamisista kehittämiseen: mitä enemmän tai parempaa päätöksillä saadaan. Sastamalan kouluverkkoa tulee kehittää siten, että se palvelee tasavertaisesti kaikkia kunnan asukkaita. Lähikoulut ovat tärkeitä Sastamalan tulevaisuudelle ja digitalisaatio antaa ennennäkemättömän mahdollisuuden hajauttaa opetusta.

Peruskoulun jälkeiseen oppivelvollisuuteen olisi tärkeä sisällyttää kaikille työharjoittelua ja yrittäjyysopetusta. Nuorten laajamittaisen työharjoittelun toteutumisen mahdollistamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä oppilaitosten, kaupungin ja paikallisten yritysten/yhteisöjen kesken. Nuoria kannattaa rohkaista myös omaan yritystoimintaan ja auttaa aktiivisesti kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyöllä.

Sastamalassa on tärkeää olla hyvät opiskelumahdollisuudet, toimivat kulkuyhteydet ja riittävästi opiskelijoille sopivia asuntoja. Uudenlaiset asumismuodot vanhukset huomioiden voisivat olla Sastamalan kehityksessä hyviä mahdollisuuksia. Kaupungin tulisi tukea lasten ja nuorten harrastuksia niin, että jokaisella olisi mahdollisuus harrastaa.

Nuoret tulee ottaa tiiviimmin mukaan päätöksentekoon vahvistamalla nuorisovaltuuston asemaa osana kaupungin päätöksentekoprosessia.

SASTAMALAN KEHITTÄMINEN

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi Sastamalan tulisi toimia aktiivisesti energiantuotannon ja liikenteen päästöjä pienentämällä. Energiatuotannossa erityisesti aurinkovoiman lisäämistä kannattaa lähitulevaisuudessa edistää hajautetun sähköntuotantomallin mahdollistamiseksi. Palveluverkkoa kehittäessä tulisi huomioida matkustamiseen käytetty kokonaisaika ja matkustamisen päästöt. Lisäksi Sastamalaan kannattaisi houkutella kestävän kehityksen Green Business -yrityksiä luomalla Sastamalasta ennakkoluuloton ympäristö uusien innovaatioiden kokeilemiseksi arjessa.

Sastamalassa on harjoitettu pitkään keskittämispolitiikkaa. Sastamalan palvelut ovat heikentyneet sekä kokonaisuutena että useiden alueiden näkökulmasta. Sastamalassa tulee varmistaa riittävät lähipalvelut kaikilla alueilla, hajauttaa palvelutuotantoa sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia. Ilman palveluita ei ole tulevaisuutta. Kunnan tarkoitus on pitää huolta yhteisestä hyvästä ja palvella asukkaitaan. Oleellista on huolehtia siitä, että veroilla saadaan riittävästi vastinetta.

Kaupungin toiminnan järjestäminen asukas- ja yrityslähtöisesti on mielestäni lähtökohta niin muuttovoiton kuin uusien työpaikkojenkin aikaansaamiseksi Sastamalaan. On tärkeää tunnistaa tekijät, joiden vuoksi juuri Sastamalassa halutaan asua, Sastamalaan muuttaa tai Sastamalassa harjoittaa yritystoimintaa.

POLITIIKAN LÄHTÖKOHTIA

Tavoitteenani on pyrkiä muuttamaan paikallista politiikkaa nykyistä ratkaisukeskeisempään suuntaan. Tekeminen ratkaisee ja onnistuminen mitataan tuloksilla. Edustan Sastamalan uudistumista ja positiivisen tulevaisuuden edellyttämiä asioita. Edustan Sastamalan asukkaiden ääntä asioissa, joihin tarvitaan muutosta. Tarjoan Sastamalan päätöksentekoon muutoksen johtamisen ja digitalisaation vahvaa osaamista ja kokemusta.