Sastamalan vahvuudet

07.06.2021

Tukeva tulevaisuus on rakennettava omien vahvuuksien varaan. Sastamalassa parasta ovat ystävälliset ihmiset, sopiva sijainti, maaseudun tila ja tuttu turvallisuus. Sastamalassa yhteisöllisyys on antaa luvan olla merkityksellinen muille. Sastamala on ympäristö, jossa on hyvä olla. Sastamala menee tunteisiin ja Sastamalasta voi olla ylpeäkin. Asuinpaikka on ihmisen näkyvä arvovalinta, Sastamalassa tuntuu kodilta.

Sastamalassa tehdään hyvää ja osataan yhdessä. Esimerkiksi maaseutupalveluissa kuuluu olevan sujuvuutta ja julkisen terveydenhuollon saatavuus kohtuullinen. Yhteisöllisyys ja talkoohenki on vahvaa. Tuoreillakin palkitsemisilla huomioitua kylätoimintaa on kasvanut paikallisten yhteisöjen vahvistajaksi. Talkoilla on toteutettu merkittäviä kunnostusprojekteja aina Tyrvään Pyhän Olavin kirkon jälleenrakennuksesta Kokemäenjoen maisematekojen kautta riippusillan kunnostukseen. Paikallinen reserviläistoiminta on huomioitu valtakunnallisesti mallikelpoisena. Tunnettuja ovat myös niin lentopalloilijat, luonto, kulttuuri kuin kulttuuriperintöä elävöittävät palvelut. Hyvä tulee yhdessä.

Elävien kylien ansiosta Sastamala on laajuudestaan huolimatta vielä ihmisen kokoinen. Sastamalan kuntaliitokset ovat luoneet pohjan tehdä jatkossa uutta uusilla tavoilla: Sastamalalla on hyvät edellytykset olla enemmän kuin osiensa summa. Sastamalassa kannattaa luoda etua kokonaisuudesta ja huomioida väestörakenne sukupolvineen kaupunginosakohtaisessa elinkaariajattelussa. Sastamala on omakotikaupunki, jonka tärkeä kilpailutekijä on omakotiasumisen kustannus - Sastamalan kustannustaso antaa hyviä mahdollisuuksia parantaa asemaa. Asukkaiden kannalta muutosten on oltava ennustettavia ja ne on tehtävä askel kerrallaan pitkäjänteisen suunnitelmallisesti.

Sastamala perustettiin 2009 vastamaan kuntauudistusten hengessä 2000-luvun haasteisiin. Sastamala on ollut pitkään kustannussäästöjä tavoitteleva kuntaliitoskaupunki. Nyt 2020-luvulla on uuden Sastamalan kaupungin aika. Sastamalan roolin muuttuessa on tarpeen uudistaa myös kaupungin organisaatio. Kuntaliitosajan hyvin hoitanut organisaatio on nyt muutettava uutta luovaksi kasvuorganisaatioksi. Sastamalan suurin mahdollisuus on olla enemmän, ei vähemmän. Sastamalan hallinnon asukkaille tuottamaa lisäarvoa on mahdollista lisätä yksinkertaisinkin keinoin panostamalla suoraviivaisten ja selkeiden toimintamallien sekä nopean päätöksenteon avulla asiakastyytyväisyyteen.

Voimme suositella Sastamalaa kuntana keskellä kaikkea. Sastamalassa palveluidenkin saatavuus monin osin parempi kuin vaikkapa Tampereen seutukunnan reuna-alueilla. Ympärillemme katsominen löytämään parhaat keinot eteenpäin. Huolehditaan, että Sastamalaan kannattaa muuttaa, myös euroissa laskettuna!

Löydä omat vahvuutesi ja vaikuta nyt äänestämällä!