Tärkeitä asioita

Koti

Oma koti on turvapaikka, jossa on tilaa olla oma itsensä.

Koti on ihmisten välistä jakamista ja toisista muodostuva turvaverkko ympärilllä.

Annetaan kodin juurtua.

Hyvä arki

Hyvä arki koostuu lähellä olevista asioista: palvelut ja harrastukset siellä missä sinäkin.

Toimiva arki säästää aikaa hyvään elämään. Kuntokaan ei jonottaessa kasva.

Hyvässä arjessa on varaa omiin valintoihin.

Perinteet

Perinteillä osoitetaan kunnioitusta aikaisemmin tehtyä kohtaan.

Perinteet luovat yhteenkuuluvaisuutta.

Perinteet ovat yhteisiä muistamisen tekoja. Historiaa kannattaa kuunnella.

Vastuu

Hyvän tekeminen kestävän kehityksen ajatuksella.

Aikaansaaminen jatkuvan parantamisen keinoin.

Heikommista huolehtiminen yhteisvastuun hengessä.

Osallistuminen

Yhteistyö on toisten arvostamista.

Onnistumiseen tarvitaan jokaista mukaan. Jokaisen on tehtävä osansa.

Hyvinvointi alkaa osallistumisesta.

Uudistuminen

Nähdään mahdollisuuksia, mennään eteenpäin, raivataan esteet.

Opitaan omasta tekemisestä ja uskalletaan muuttaa asioita. Vain tekeminen vie eteenpäin.

Rakennetaan uutta omille vahvuuksille  ja ollaan ylpeitä siitä missä olemme hyviä.